Angreb på adgangen til naturen

Af Peder Størup.  Bragt i Jyllandsposten den 27 februar 2012.Det var noget af en bredside, der blev skudt af mod fødevareminister Mette Gjerskov 15/2 og i de følgende dage, efter at fødevareministeren tillod sig at gøre befolkningen opmærksom på, at der er adgang til udyrkede arealer, herunder de kommende 10 meters dyrkningsfri zoner langs vores vandløb.

Det er ærgerligt, at kritikken af ministeren fjerner fokus fra budskabet i, at alle har en ret til Danmarks natur, om man bor på landet eller i byerne, og at naturen har en vigtig rekreativ samfundsmæssig betydning, også i forhold til at befolkningen får en tættere tilknytning til den natur og det landskab, som vi årligt bruger millioner på at beskytte og sikre for eftertiden.

Kritisk tone

Tonen i debatindlæggene er også ret kritisk over for de danskere, som kommer i naturen, f.eks.: »Uanset hvor man går i den danske natur, hvor der er fri adgang, flyder det med cigaretskod, øldåser, pizzabakker, papir, plastic og æsker fra McDonald’s.«

I forbindelse med mit arbejde med naturbeskyttelse kommer jeg meget i naturen, og jeg oplever sjældent, at almindelige besøgende sviner, og slet ikke dem, som har lyst til at gå en tur langs vandløbene. Jeg vil dog godt medgive, at der er store problemer med bilister langs vejene og på rastepladser – men de ”natursvin” kommer sjældent længere og slet ikke ud i naturen på egne ben.

Inde i byerne kan der også være problemer, men da forslaget er rettet mod landområderne, er det en overdreven bekymring at sammenligne svineri langs byernes stier med de kommende 10 meters randzoner.

Også bekymringen om »tyvefiskeri og jagt på alle vilde dyr, som så bliver skudt hos naboen,« ligger et stykke fra realiteternes verden. De fleste arter kan godt tåle kortvarige forstyrrelser, og på de steder, hvor der er sårbare arter som rugende ørne eller fuglekolonier, er jeg sikker på, at der kan iværksættes lokale tiltag, som beskytter disse. Det er klart, at løse hunde er helt uacceptabelt, og at der bør slås hårdt ned på dem, som ikke har forstået, at hunde skal være i snor.

Belønning til lodsejere

Fødevareministeren bør dog overveje, om det ikke ville være rimeligt, at arealer, der indgår i beskyttelsen af Danmarks natur og vandmiljø, fritages for jordskatter – vi kender ordningen fra fredede bygninger, som kan være fritaget for ejendomsskatter. På den måde belønnes de lodsejere, der bidrager til at sikre Danmarks natur og miljø.

I stedet for at gå i forsvarsposition og angribe ministeren synes jeg, at kritikerne skulle have brugt energien på at glæde sig over, at ministeren tager hul på at få beskyttet vores vandmiljø og natur. De 10 meters bræmmer er dog langt fra nok til at stoppe tabet af biodiversitet, og der skal en målrettet indsats til for at sikre de mange tusinde arter fra rødlisten, som er truet.

Jeg håber, at debattører fremover vil komme med nogle konstruktive forslag til en øget natur- og miljøbeskyttelse i Danmark, for naturen har mere end nogensinde brug for vores opmærksomhed og beskyttelse.