Bygherre og myndighed – interessekonflikt?

Af Peder Størup

Silkeborg Kommune forsøger at få lov til at føre en ny vej med 16.000 biler i døgnet over Remstrup Å og gennem Nordskoven. Området rummer en meget høj koncentration af strengt beskyttede bilagsarter. 8 arter af flagermus samt spidssnudet frø, stor vandsalamander og odder lever i projektområdet. Området er fredskovsbeskyttet, og Naturstyrelsen skal derfor give dispensation til projektet. Den høje koncentration af bilagsarter bør føre til, at Naturstyrelsen giver afslag, men kan Naturstyrelsen modstå Silkeborg Kommunes lobbyarbejde for at få vejen gennemført?

Det skal også bemærkes, at alle eksterne undersøgelser og konsekvensvurderinger er bestilt og betalt af Silkeborg Kommune, og at kommunens medarbejdere er sat til at arbejde for en gennemføring af vejprojektet. Silkeborg Kommune er altså i vid udstrækning både bygherre og myndighed. Interessekonflikt?

Nordskovsvej

Illustrationen er fra Nota om flagermus: