Danmarks elendige skovbeskyttelse

Skovdige

Hvordan har det kunnet lade sig gøre, at der fra 1992 til 2009 i gennemsnit kun er brugt 2.7 mio.kr årligt på at sikre privat skov permanent beskyttelse i form af at lade dem urørte?

Det er så lille et beløb, at ens første tanke er, at det må være en fejl, men det er det ikke – og det er desværre heller ikke en fejl, at Danmarks seneste indberetning til EU viser, at 100 % af skoven er i stærk ugunstig bevaringsstatus. Det kan dog ikke undre, at skoven har det så dårligt, når midlerne til beskyttelsen har været næsten fraværende.

Hvis politikerne har bare det mindste ønske om at beskytte naturen og stoppe tabet af plante- og dyrearter i Danmark, så skal der handling til – der må da være bare et parti, som kan sætte den manglende beskyttelse af skovene på dagsordnen!

Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

Baggrundsinfo:

Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de
danske skove 1992 – 2011

“Der er i perioden 1992 til 2009 givet tilskud på ca. 46 mio. kr. til urørt skov i private skove på i alt 1.915 ha. Aftalerne i forbindelse med disse tilskud er permanente. Det gennemsnitlige til- skud er således på 24.000 kr. per ha. I sidste del af perioden steg det til 27.00 kr. per ha”

http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf