Bog: Rødlisten – Danmarks truede arter

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø ─ kaldet en rødlistevurdering ─ i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i Danmarks truede arter.

Rødlistevurderingen viser, at det især er de kræsne arter, der er truede ─ arter som stiller krav til levested eller fødekilde. Bogen præsenterer resultatet af rødlistevurderingen og giver eksempler på udvalgte arters levevis og levested. Fokus rettes mod nogle af de levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse levesteder forringes eller forsvinder ─ og med dem de arter, der specifikt er knyttet hertil.

I et kapitel gives ordet til ‘naturnørderne’, eksperter på hver deres område. De fortæller om deres passion for den eller de artsgrupper, de har kastet sig over, og hvilke glæder de har ved at studere arter i dybden. Et andet kapitel fortæller om værdien af de truede arter, for hvorfor egentlig bruge alt det krudt på arter, som åbenbart ikke kan klare sig selv?

Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de truede arter vurderes det, hvordan udviklingen i den danske artsdiversitet vil være fremover, og hvad der skal til for at ændre kursen.

Indholdsfortegnelse

Den danske Rødliste

Oversigt over artsgrupperne

De truede arter

Naturhistorikerne

Levestederne

Trusler og muligheder

Værdien af det, der findes

Danmarks truede arter er første bind i den populærfaglige serie Miljøbiblioteket om natur og miljø i Danmark og Grønland. Serien formidler vigtig viden om naturen og samfundet til den natur- og miljøinteresserede læser og udgives i et samarbejde mellem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag.

Danmarks truede arter. Den danske Rødliste. Peter Wind og Rasmus Ejrnæs. Med bidrag af Tom Fenchel, Claus Emmeche og Anne Gry Haugland. 180 sider. Rigt illustreret.

Cover
  • ISBN 978 87 7934 714 4
  • Paperback: kr. 249,95
  • 181 sider, rigt ill.


Skærmbillede 2014-06-12 kl. 08.51.06

http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/1526-truede-arter-paa-den-danske-roedliste/