Endnu en sort dag for naturen!

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

En sort dag for regeringen, og endnu en sort dag for naturen!

At regeringen frem til 2020 kun vil bruge 5 – 7 % af landbrusstøtten på grønne tiltag, var frygtet, men overrasker alligevel. For naturen er det endnu et søm i ligkisten, fordi det med sikkerhed kommer til at betyde, at de økonomiske muligheder for at give naturen en hjælpende hånd i forbindelse med Naturplan Danmark bliver meget små. Af de 5 – 7 % skal naturen være heldig, hvis 1- 2 % kommer til at gå direkte til den! Det betyder, at hvis tabet af plante- og dyrearter skal stoppes i Danmark og forhåbentlig vendes til fremgang, så skal regeringen enten finde nationale midler af en betydelig størrelse eller se få styrket naturbeskyttelsesloven, så det ikke kan betale sig at ødelægge naturen. Det valg kan kun politikerne træffe, og det kræver, at de ikke overlader natur- og miljøbeskyttelsen til ministrene i Vækst- og finansministeriet, som tilsyneladende er klar til at ofre Danmarks natur i jagten på arbejdspladser.