Regeringens forslag til Naturplan Danmark

Så blev regeringens forslag til Naturplan Danmark lanceret.

Naturbeskyttelse.dk mener:

Skal planen gøre en forskel for naturen, bliver det afgørende, at den ender med at have et indhold, hvor konkrete mål baseret på de truede arters behov bliver det bærende. At skabe gode livsvilkår for disse tager tid. Derfor er det væsentligt, at etablering af ny natur og beskyttelse af eksisterende – ikke mindst de glemte skove – iværksættes nu og ikke sker drypvis frem mod 2050. Der er en betydelig risiko for, at vi ender med en syltekrukke med så langsigtede mål, at ingen politikere tager ansvar, men sender handling videre til næste regeringsperiode. Det skal også bemærkes, at der skal virkelig meget til, hvis det alene skal lykkes at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020. Det må derfor forventes, at den endelige plan tager udgangspunkt i naturens behov og ikke i politiske kompromiser – skal der gåes på kompromi, så bør det blive til naturens fordel.

Tak for planen, nu skal der handles!

Skærmbillede 2014-10-27 kl. 14.14.07