Regeringen vil reducere natur- og miljøbeskyttelsen

Skærmbillede 2015-07-07 kl. 12.07.00

Dybt bekymrende planer fra regeringen, hvis der ikke kommer meget konkrete tiltag, som kompenserer for den svækkelse, der lægges op til. Det sidste, naturen har brug for, er en større næringsstofforurening, og den eneste måde, den negative påvirkning, næringsstoffer har på naturen, kan afværges på, er ved at give mere plads og flytte næringsstofferne længere væk fra naturen.

Her er tre forslag til kompenserende tiltag:

1. Efterafgrøder bør kun opgives, hvis de erstattes med udtagning op til §3 natur på markniveau.

2. Øget gødskning bør kun finde sted, hvis der på markniveau sker en udtagning op til §3. Altså en noget for noget model, hvor næringsstofferne flyttes længere væk fra naturarealer.

3. §3 arealer fritages for jordskatter, så den økonomiske byrde for landmænd, som har meget natur, sænkes, og landmanden har en interesse i at fastholde en god naturtilstand og beskytte naturen.