Vil ministeren også have fuld åbenhed om underimplementering af natur- og miljøbeskyttelsen?

Eva Kjær Hansen vil have fuld åbenhed om overimplementering efter ønske fra landbruget, men vil hun så også have fuld åbenhed om underimplementering af natur- og miljøbeskyttelsen?

Jeg ønsker fuld åbenhed om vores lovgivning, så alle virksomheder, organisationer og borgere kan se, hvad der er EU-regler, og hvornår kravene går videre end EU-reglerne.  Man må ikke kunne smugle regler ind ad bagdøren, og hvis der er en god grund til at stille skrappere danske krav, så skal det fremgå, hvad det koster, og hvad konsekvenserne vil være, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.”

Her er det ministerens hyrdebrev til de 5 styrelser.

Skærmbillede 2015-08-19 kl. 12.02.49