Venstre-miljøminister: Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner

Med en retorik som “forhadte vandløb” og “så vi ikke kvæler dansk landbrug” må det efterhånden stå klart for de fleste, at Danmark har fået, en Venstre-miljøminister, som kun er optaget af at af tilgodese landbrugets interesser, og ikke er bleg for at lade naturen og resten af samfundet betale regningen.

Pressemeddelelse fra miljøministeriet:  Eva Kjer: Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner

I forvejen er naturen presset helt i bund af den meget voldsomme landbrugsproduktion, og har har mere end nogensinde brug for en minister, som tager beskyttelsen af naturen alvorligt – ikke kun for arternes og naturens skyld, men også for at leve op til nationale og internationale målsætninger om at stoppe tabet af plante- og dyrearter i Danmark. 90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus. Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Skærmbillede 2015-11-06 kl. 08.10.47

Kan de Konservative blive naturens redning?

Naturens redning kan blive de Konservative, som på det seneste har markeret sig med en mere grøn retorik – men retorikken kan ikke redde vandløbene, det åbne land og skovenes truede arter, hvis dén grønne stemme ender med at give V-regeringen natur- og miljøskadelige politik flertal!