Alvorligt tilbageslag for de vilde arter på brakmarkerne

At miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, nu vil tillade, at brakmarker pløjes og tilsås med frøblanding, er et alvorlig tilbageslag for de vilde arter på brakmarkerne. Det er også et godt eksempel, eller snarere et trist på, at der ingen faglighed er bag naturpolitikken.

Minister giver bier og agerhøns bedre vilkår på brakmarker

Det er absolut ødelæggende for de vilde arter at begynde at pløje brakmark op, for derefter at så dem til med blomster, og kæden hopper helt af, når det omtales som noget positivt for naturen. Det, som rykker, er permanent brak, hvor arterne ad naturlig vej får lov til at indfinde sig i takt med, at næringsstofferne udvaskes. Det, som også betyder noget, er græssende dyr på helårsbasis. Havde ministeren understøttet det, og sikret, at slåningen kun fandt sted fra oktober til marts, eller kun hvert andet år, så var der tale om en gevinst for naturen. Nu ender det i en gang, “naturen kan ikke selv og skal dyrkes” – det er skidt både for naturen og for forståelsen af, hvad der skal til for at stoppe artstabet. Dette tiltag vil helt sikkert forstærke artstabet i Danmark.

Billederne viser hvad der kan komme af sig selv ved braklægning. De 5 ha rummede over 120 forskellige plantearter allerede efter 2 år, og det helt uden pløjning og udsåning.