Den næringsfattige natur

Billedserien er fra en kalkgrav syd for Aalborg. Billederne viser, hvad naturen kan levere af skønhed og mangfoldighed, når livsbetingelserne er til stede – nøgleordene til succes er plads og et næringsfattigt miljø.