Okkergul Pletvinge (Melitaea cinxia)

Okkergul Pletvinge (Melitaea cinxia).
Udbredelse: Hist og her på egnede levesteder. I tilbagegang.
Flyvetid: Maj til juli.
Værtsplanter: Forskellige arter vejbred, høgeurt og ærenpris.
Levesteder: Lysåben varme blomsterrige lokaliteter som heder og overdrev m.fl.

Okkergulpletvinge_6_72

Okkergulpletvinge_2_72

Okkergulpletvinge_8_72

Tjærenelikke_10_72

Eksempel på levested