Hvor bliver kvælstoffet af?

Vi høre igen og igen landbruget og politikere hævde, at planterne på marken vil optage den ekstra gylle og kunstgødning, og at forureningen derfor ikke vil stige som følge af landbrugspakken. Men lige så sikkert det er at vand løber nedad, lige så sikkert er det, at forureningen vil stige.


Sådan skrev vi i kritikken af regeringens landbrugspakke.

Jo mere der gødes, jo mere tabes der, specielt ved de sidst tildelte kilo, da planterne kun kan udnytte dem ved optimale vækstforhold. I år med megen nedbør udvaskes de ekstra kilo ofte, og på tørre arealer eller i tørre somre nedsættes væksten også, og den ubrugte næringspulje tabes til omgivelserne. Det er en af grundene til, at landbruget ofte ansøger om at få tildelt mere gødning, når vejrforhold eller sygdomme i afgrøderne har medført, at næringsstofferne er gået tabt. Øget gødskningen vil medføre et endnu større tab.

De penge, der skulle være gået til at rette op på den nuværende dårlige naturtilstand, ender nu med at gå til oprensning efter en forøget forurening fra landbruget. Regeringen synes også helt at have “glemt” forureneren- betaler-princippet, som skal sikre, at det ikke kan betale sig at forurene, og at miljøet og resten af samfundet ikke ender med at skulle betale regningen. Det gælder for alle andre virksomheder og private borgere i Danmark og bør selvfølgelig også gælde for landbruget.

Regeringen har “glemt” konsekvenserne for naturen på land