Mulighed for at flytte natur, vil blive misbrugt politisk og erhvervsøkonomisk

Formanden for Kommunernes Landsforening’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen (Venstre), foreslår, at natur skal kunne flyttes til fordel for bosætning og erhvervsudvikling. Det er bekymrende forslag, som med sikkerhed vil blive misbrugt politisk og erhvervsøkonomisk til at slippe af med besværlig natur.Skærmbillede 2016-05-10 kl. 08.56.12

Det er ret unikt, også i et internationalt perspektiv, at der i Danmark ikke kan dispenseres fra beskyttelsen for økonomisk vindings skyld. Modsat i mange andre lande, hvor økonomiske hensyn overtrumfer hensynet til naturen. I Danmark er det ofte det eneste bolværk i naturbeskyttelsesloven, som kan redde naturområder fra at gå tabet, fordi hverken politikere eller andre med erhvervsinteresser kan få dispensation med økonomi som argument. Et argument, som bliver brugt flittigt.

En alvorlig ulempe ved forslaget, som man kan undre sig meget over, at formanden for KL ikke er opmærksom på, er, at det vil kunne motivere til ikke at iværksætte naturpleje eller endda aktivere foretagne indgreb, som kan forringe naturkvaliteten, så der kan opnås dispensation til at flytte naturen.

Forslaget kan altså få den stik modsatte effekt, at naturen forringes,og ikke forbedres, som KL- formanden ellers hævder.

Naturen har konstant måttet vige for vores interesser, og havde vi ikke haft naturbeskyttelsesloven, havde det med sikkerhed set langt værre ud. Måske er det heller ikke så skidt, at vi som samfund er tvunget til at tage hensyn, også i de tilfælde, hvor “naturen er noget billigt og artsfattigt skidt”.

Nogle af de andre forslag fra Jørn Pedersen er til gengæld fornuftige, og de rummer nogle af de tiltag, naturen har brug for.

Man kan kun håbe på, at politikerne på Christiansborg snart er klar til at sikre naturen en lovgivning, der ikke kan bøjes, og en tilstrækkelig økonomi, som kan sikre naturen den plads og beskyttelse, der kan stoppe artstilbagegangen.