IPBES: Nyt dansk sekretariat skal give beslutningstagere viden om biodiversitet

Pressemeddelelse fra Københavns universitet 13. september 2016

Nyt dansk sekretariat skal give beslutningstagere viden om biodiversitet

Syddansk, Aarhus og Københavns Universitet er gået sammen med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om at etablere et dansk IPBES-sekretariat, der skal understøtte Danmarks bidrag til globale videnskabelige rapporter om naturens tilstand samt sikre dialog mellem beslutningstagere og forskere, både nationalt og globalt.

13613238_1087535934653212_1304499585064323147_o

Stor Strithårsbi (Panurgus banksianus) Foto: Naturbeskyttelse.dk

Sekretariatet for IPBES Danmark åbnede 1. september 2016. Formålet med sekretariatet er at sikre et dansk bidrag til internationale forskningsbaserede rapporter om tilstanden af biodiversiteten og naturens økosystemer. IPBES kan betragtes som pendant til FN’s klimapanel. En af sekretariatets andre opgaver er at skabe dialog mellem forskere og centrale beslutningstagere, både i Danmark og internationalt.

Professor Carsten Rahbek, fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, som er værtsinstitution for det nye sekretariat, fortæller:
”Vi forventer, at det nye IPBES sekretariat bliver en central platform for dialog mellem politikere, erhvervslivet og forskere. Den tværgående dialog er afgørende, hvis vi som samfund skal gøre en omkostningseffektiv indsats, der giver mest og bedst muligt i forhold til at bevare biodiversiteten og naturens økosystemer. Det er også vigtigt at sikre en bæredygtig brug af de ydelser som naturens økosystemer giver os mennesker”.

I februar 2016 udkom IPBES med sin første videnskabelige rapport. Rapporten kom med en række anbefalinger for at beskytte bestøvere, eksempelvis vilde bier, humlebier og fugle, bl.a. ved at skabe plads til områder med vilde blomsterplanter, samt reducere brugen af pesticider (link).

Styregruppen for IPBES Danmark består af fire repræsentanter fra hhv. Syddansk Universitet (Lektor Eva Roth), Aarhus Universitet (Professor Jens-Christian Svenning), Københavns Universitet (Professor Carsten Rahbek) og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Sektionsleder Mette Gervin Damsgaard)
Specialkonsulent Thor Hjarsen er blevet ansat til at koordinere sekretariatets aktiviteter. Thor Hjarsen er biolog og har 20 års erfaring med dansk og international naturforvaltning, biodiversitet og formidling. Han har blandt andet arbejdet i den tidligere Skov- og Naturstyrelse, Grønlands Hjemmestyre og en række danske NGO’ere. Thor Hjarsen glæder sig over sin nye rolle:

”Det er positivt at opleve de danske politikere i stigende omfang har fokus på biodiversitet og økosystemer. Det er min erfaring, at politikere gerne lytter til forskerne og ønsker at finde frem til de bedst mulige løsninger indenfor de givne politiske rammer” og han fortsætter:

”I Danmark har vi forskningsmiljøer indenfor både naturvidenskab og samfundsfagene, som beskæftiger sig med bæredygtighed på højeste internationalt plan. Det er den viden vi i IPBES Danmark skal sørge for kommer i spil internationalt og nationalt og når ud til beslutningstagere og offentligheden”.

Kontakt for yderligere information:
Specialkonsulent Thor Hjarsen Sekretariatet for IPBES Danmark
Telefon: 35 33 01 79
Mobil: (+45) 40 90 46 66
Mail: thor.hjarsen@snm.ku.dk

Professor Carsten Rahbek
Centerdirektør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Telefon: 35 32 10 30 Mobil: (+45) 40 96 39 67 Mail: crahbek@snm.ku.dk
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Statens Naturhistoriske Museum Københavns universitet Universitetsparken 15, bygning 3 2100 Copenhagen

Fakta om IPBES

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (regeringer verden over, herunder Danmark.
mellemstatsligt, uafhængigt platform, som i dag er tiltrådt af 125 af
I dag er over 1000 forskere fra hele verden involveret i IPBES’ arbejde. IPBES udvælger forskere, herunder også danske, fra de stærkeste forskningsmiljøer til dels at rådgive, og dels at bidrage til globale rapport, regionale og tematiske rapporter om naturens tilstand.

IPBES’ hovedkontor er placeres i Bonn, Tyskland og er associeret med de fire FN organisationer: UNEP, UNESCO, FAO og UNDP. Læs mere på: www.ipbes.net