Regeringens 150 “natur”-projekter

Regeringen præsenterede forleden mere end 150 natur- og friluftsprojekter  i forlængelse af regeringens naturpakke.

Statens skove får flere vandrestier, lejrpladser og naturområder

Se listen over projekterne her: 150 projekter

Naturbeskyttelse.dk mener: Der er fine projekter imellem, men der er desværre også mange projekter, der ikke har meget med natur og biodiversitet at gøre.

Set i lyset af naturens tilstand og den manglende vilje til at afsætte tilstrækkelige midler så kunne Naturbeskyttelse.dk godt have ønsket sig, at midlerne primært var blevet bruget på regulære genopretningsprojekter af natur.

Man kan også stille et stort spørgsmål ved, om det er rimeligt, at der bruges penge på statens arealer, for burde naturhensyn og genopretning ikke allerede være en del af driften? Det er svære at stille krav om hensyn hos private – her kunne de 30 mio have gjort en stor forskel.

Et af de projekter, hvor det er meget svært at se, det har noget med natur at gøre, er renovering af toiletbygningen i Tversted Plantage til 850.000 kr.For de penge kunne man permanent have købt mellem 5 og 10 hektar og sikret naturen permanent, eller betalt en privat lodsejer for naturhensyn på et endnu større areal.

Et af de positive projekter, som kan fremhæves, er i Rold Skov. Her er der givet 230.000 kr til “Udvidelse af skovgræsning i Rold Skov, med henblik på såvel forbedret biodiversitet i løvskoven samt potentiel udvikling af en mosaik af lysåbne arealer, der udvikler sig imod at blive til overdrevsarealer.”