Passer landbruget godt nok på Danmarks natur og landskab?

Vi hører igen og igen fra toppen af dansk landbrug, at landmændene gør deres yderste for at passe på landskabet og naturen. Når erhvervet så rejser en sag om uretfærdig lovgivning og sejre over naturen og myndighederne (Landmænd tog kampen – og vandt), så er det altid interessant at se på den faktuelle udvikling via luftbilleder.

Luftbillederne her viser et udsnit ved Aars sydøst for Limfjorden. Sammenlign de to luftbilleder fra 1995 og 2014 og vurder selv, om der passes godt på naturen og landskabet.

De skraverede arealer er de naturbeskyttede. De skove der står tilbage er primært beskytte af Fredskovsloven, og må derfor ikke fjernes. De må forventes at udviklingen fortsætte, og tabet af levende hegn, småskoven og andre biotoper vil være yderligere reduceret om 20 år.

Det skal understreges, at der også er landmænd der passer godt på landskabet og naturen.

2014_aars

2014 © COWI

1995_aars

1995 © COWI