Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne?

Videnskab.dk skriver: “Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer”  Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne – om det ikke snarere er skovhugst, og det at træer med naturligeskaermbillede-2016-12-29-kl-09-22-01 resistens bliver fældet?

Danmarks skove mangler i den grad døde og døende træer – ikke fordi sunde træer er skidt, men fordi, det først er, når træerne begynder at svækkes, at de for alvor bliver til artsrige levesteder.

Som det er i dag, fældes der fra alderstoppen og ned, og syge træer fjernes. Det er fint at forske i træer, der er resistente, men det er langt vigtigere ud fra et naturperspektiv at beskytte asketræerne og deres levesteder, hvis og når vi taler natur og biodiversitet.

De døde og døende asketræer kunne være blevet til en for naturen kærkommen håndsrækning i form af nye levesteder – desværre fjernes de ofte i både private og offentlige skove, så snart de viser tegn på at være syge.