Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017. Afsætte for dette er ikke at øge arealet med natur og sikre ubeskyttede arealer, men at slippe af med beskyttelsen hvor “den giver problemer i den daglige forvaltning”. Danmark er det land i EU, der har udpeget det mindste Natura 2000 areal på land.

I den sidste indberetning til EU var 90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv i ugunstig bevaringsstatus.

“Orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder i 2017

Med den politiske aftale om Naturpakken er det besluttet at undersøge mulighederne for at justere på områdegrænserne for Natura 2000-områderne, dvs de beskyttelsesområder som i Danmark er udpeget efter EU’s naturdirektiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet)”

Naturbeskyttelse.dk har modtaget brevet efter anmodning om aktindsigt. Overstregningen er foretaget af NB.

Skærmbillede 2017-01-18 kl. 07.57.57 copy