Skal skoven fældes før den beskyttes?

Denne profeti ser desværre nu ud til at være en realitet!

“Det, der kunne have været et nybrud i forhold til skovbeskyttelsen, er endt som det stik modsatte og endda med en udvanding af begrebet urørt skov, da regeringen har gjort det muligt at udtage økonomiske værdier, før skoven lades urørt” Kritik af regeringens naturpakke.

Lige nu strømmer det ind med billeder af  gamle træer, der falder i statslige skove, og hugstplaner der viser 120 til 200- årige gamle træer, som skal fældes. Alene i den kommende Nordsjællandske Nationalpark skal der fældes ca. 33.000 rummeter gammelt løvtræ ifølge hugstplanerne. Man kan rette kritikken mod de myndigheder der udfører opgaven – men det er nu engang politikerne, som bestiller musikken. Naturstyrelsen gør det, politikerne har bedt dem om, siger de  – skal hugsten stoppes, så må politikerne bag Naturpakken til at finde ud af, om de vil beskytte skovenes gamle træer, eller om de skal falde for saven?

Lige så lidt, som det giver mening af vælte en gammel bygning, før den fredes, lige så lidt giver det mening at fælde de gamle træer, før skoven lades urørt!

Skærmbillede 2017-01-26 kl. 07.20.03

I hugstplanerne her er alle dimensioner, der ligger over 60 centimeter i brysthøjde opmærkede med gult. Når dimensionerne er over 60 centimeter i brysthøjde for bøg, så er alderen ofte over 120 år, mens ege ofte er knap 200 år gamle. Mærkning med gult er tilført af Søren Wium-Andersen.