Landbruget har selv skabt oversvømmelserne

Midtjyllands Avis 27. marts 2017

Den voldsomme industrialisering af vores landskab har ødelagt den naturlige tilbageholdelse af vandet i oplandet til vores vandløb. De oversvømmede marker er ofte tidligere enge og moser, som aldrig har været egnet til intensiv landbrugsdrift. Det er landbruget selv, der har valgt at ændre driften fra ekstensiv til intensiv drift med tunge maskiner.

Skærmbillede 2017-03-28 kl. 08.13.22 copy