Fritag natuarealer for beskatning

Et naturligt ureguleret vandløb

I 2012 præsenterede Naturbeskyttelse.dk forslaget om, at naturarealer skulle fritages for beskatning i Naturbeskyttelses.dk`s Naturplan:

“Beskatning af naturarealer
Det bør overvejes, om det ikke ville være rimeligt, at arealer, der indgår i beskyttelsen af Danmarks natur og vandmiljø, fritages for jordskatter. Vi kender ordningen fra fredede bygninger, som kan fritages for grundskyld. På den måde belønnes de lodsejere, der bidrager til at sikre Danmarks natur og miljø”

Forslaget ser nu ud til at have fået luft under vingerne, da LA og Alternativet hat taget godt imod det efter at Teknologirådet har det som en af deres anbefalinger i rapporten ”Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden”

“STØTTEORDNINGERSkærmbillede 2017-05-06 kl. 08.18.17
De mange støtteordninger og tilskud bør justeres sådan, at de bedre kan fremme den ønskede udvikling i lokale områder. Det gælder også afgifter og erstatninger. Naturbeskyttede områder bør fritages for ejendomsskat”

Jeg kan kun forestille mig, at et bredt flertal vil slutte op om det – for selvfølgelig skal naturen ikke beskattes!

Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk