Vandplanerne begynder at virker – men vi risikere at sætte forbedringerne over styr

Det er virkelig positivt, at arterne begynder at vende tilbage til nogle af fjordene. Man skal dog være opmærksom på, at en reduktion af næringsstofforurening i vandmiljøet ikke er det samme, som at naturen på land har fået det bedre – tværtimod, så har landbrugspakken resulteret i, at den natur, der ligger mellem marken og vandmiljøet, udsættes for en større belastning.

Man må også stille spørgsmål ved det rimelige i, at samfundet og naturen ender med den enorme regning efter især landbrugets forurening. I Danmark og EU har man normalt et forureneren betaler-princip, der siger, at forurener skal betale for at rydde op efter sig selv, netop for at undgå, at det kan betale sig at forurene. Det kan undre, at man ikke gør det princip gældende overfor landbruget også her.