Udkast til Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse

Regeringens lovforslag om, at etablere et 70 km og 80 mio dyrt hegn ved grænsen mod tyskland, er meget bekymrende læsning. Det vil ikke kun stoppe vildsvinene, men også en lang række andre dyrearters fri spredning. Dertil, er det regeringens plan, at sætte en lang række love, der skal beskytte naturen og landskabet ud af spil.

Høringsfrist 5 april

Naturbeskyttelse.dk opfodre til, at alle som er optaget af vores natur og arterne i den, til at indgive høringsvar MOD etablering af vildsvinehegnet. Høringsfristen er 5 april.

“Udkast til Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse og udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)”

Adgang til materialet fåes her: Høringsportalen/vildsvinehegn