Jakob Ellemann-Jensen bliver ny miljø- og fødevareminister.

Tillykke til Jakob Ellemann-Jensen som ny miljø- og fødevareminister.

Der blive nok at tage fat på, ikke mindst opgaven med, at få stoppet tabet af biodiversitet senest i 2020.

Naturbeskyttelse.dk ønsker, at vildsvinehegnet ved grænsen droppes sammen med alle tanker om at hegne ulvene inde.

Vi har 6 ønsker til den kommende minister:

  • 1. At vildsvinehegnet ved grænsen droppes sammen med alle tanker om at hegne ulvene inde.
  • 2. At der afsættes midler, så det bliver muligt at beskytte en langt større andel af de private skove.
  • 3. At beskyttelsen i det åben land styrkes – alt for mange naturbeskyttede arealer lider overlast.
  • 4. At der afsættes midler, så landbrugsjord op til beskyttet natur kan købes fri af drift.
  • 5. At en større del af landbrugsstøtten går til de lodsejere, der beskytter og genopretter naturen.
  • 6. At en større andel af de offentlige skove lades urørt, og at der sættes et øvre loft, så gamle træer ikke fældes.