Slip “hestekræfterne” fri på hederne

I artiklen ( til højre) fra DR fokuseres der på problemerne med næringsstofforureningen, men der er uden tvivl en faktor mere, der spiller ind: fraværet af større planteædere.

Naturbeskyttelse.dk mener:

Der er to faktorer, der trækker i negativ retning.

1. Den unaturligt høje næringsbelastning, der langsomt, men sikkert, forandrer naturtilstanden.

2. Fraværet af større planteædere, der kan skabe forstyrrelser og derved begrænse tilgroningen.

Men det skal også understreges, at man ikke kan pleje sig til god natur, der næringsbelastes, man kan afbøde de negative følger lidt, men kilden til den negative belastning skal reduceres og gerne helt væk.

Det er i høj grad en politisk beslutning, om man vil lovgive, så naturen beskyttes bedre, og derefter afsætte midler, så de marker, der forurener de små artsrige lommer af natur, købes ud af drift. Og det er en politisk beslutning, om de større dyr skal tilbage i vores naturområder. Som nævnt mange gange, så ligger det lige til højrebenet at starte med heste, da de er robuste og effektive naturgenoprettere, og så kan de holdes inde med lette og billige hegn. Det vil være et kæmpestort fremskridt i den rigtig retning på forvaltningssiden at slippe “hestekræfter” fri på vores heder og i vores naturområder generelt.

Men som nævnt skal man parallelt med det også tage hånd om næringsstofforureningen.

I videoerne herunder, kan man se nogle af de funktioner hestene har.