Vi brænder de træer, der skulle hente CO2 ud af atmosfæren

Kilde: Videnskab.dk

Danmark brænder biomasse af som aldrig før. Officielt er det vedvarende energi, reelt bidrager det til mere CO2 i atmosfæren.

“Det mest effektive vi kan gøre for så hurtigt som muligt at mindske Danmarks udslip af CO2, er altså at lade flest mulige skove med store træer passe sig selv som urørt skov.

Derved skaber vi ikke den ‘kulstofgæld’, som kommer af at fælde de gamle træer og brænde biomassen. Gamle træer og dødt ved er tilmed afgørende for bevaring af biodiversiteten”