Danmark er det hårdest opdyrkede land i EU

Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser
Landbrugsareal optog 25.787 km2 eller 59,8 pct. af Danmark i 2018. Det er 1,8 pct. mindre end i 2011. Ifølge Eurostats opgørelse af arealdække er 50,6 pct. af Danmark dækket af marker, hvilket er klart den højeste andel i EU. Tallet er fra 2015 og ikke direkte sammenligneligt med arealregnskabet pga. forskelle i metode og klassifikation. Til gengæld sikrer den fælles metode en høj grad af sammenlignelighed mellem landene. Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere om hvordan vi forbruger vores areal her: Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser