100 vilde bier på ny plakat

Nu har du mulighed for at få sat ”ansigt” på 100 af de 292 vildtlevende biarter, der er fundet i Danmarks natur
Naturbeskyttelse.dk`s nyeste plakat viser 100 vilde danske bier. Plakaten er den første med fotograferede bier, opsporet i naturen af Peder Størup i 2019 og foråret 2020, og efterfølgende fotograferet i studie for at vise deres mange fine detaljer. Nogle er meget ens, og for det utrænede øje er det kun navnet, der adskiller dem, mens andre udviser store forskelle i udseende – fra de hvepselignende til de vamsede pelsede bier.
OBS: Opdateret januar 2022

Se flotte naturplakaterNatur-shop.dk

Bierne er som mange af vores andre arter pressede af mangel på levesteder med en rig og naturlig blomstring.

Plakatens formål er at øge kendskabet til de arter, vi deler landet med, og derigennem motivere til at beskytte deres levesteder. Der er bredt i befolkningen en stigende interesse for vores natur, men mange kender kun få af bierne, og færre deres navne og avancerede levevis. Det skal plakaten være med til at ændre på.

Der er fundet 292 biarter i Danmark incl. ca. 25 tilfældige tilflyvere, primært sydfra. Ca. 50 arter har ikke været set efter 1974. 19 arter regnes for uddøde. 56 af de rødlistede biarter er vurderet til at være truede. Hvis de resterende ikke skal gå yderligere tilbage, eller nogle af dem måske endda uddø, skal vi for alvor til at behandle naturen anderledes. Det vil kort og godt sige at vi skal give bierne deres levesteder tilbage og forvalte levestederne efter biernes behov og ikke efter vores.

Plakaten er produceret af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden og i samarbejde med Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Plakaten er den femte i en række af artsplakater, hvoraf de tidligere har være med dagsommerfugle, natsommerfugle, orkidéer og ferskvandsfisk.

Plakaterne er 70 x 100 cm trykt på 200 gram LuxoSatin®, som er en flot dobbeltbestrøget kraftig papirkvalitet. Papiret er FSC med Eu Ecolabel m.v Den koste 350 kr incl. forsendelse med PostNord. Der gives rabat ved køb af flere plakater.

Køb plakaten her: NYHED Danmarks første plakat med fotograferede vilde danske bier

Tekst på selve plakaten

Plakaten viser 100 biarter, der lever i den danske natur. Der er fundet 292 biarter i Danmark. 19 arter regnes for uddøde. Honningbien findes ikke længere som en vildtlevende dansk art. De honningbier, man møder i naturen, kommer fra bistader, som den viste bi. Mange af bierne er i tilbagegang, også en del, der ikke er rødlistede som truede. Biernes størrelse er skaleret op med en faktor 4. Portrættet af Langhornsbien med en faktor 8. Nogle af arterne er vist fra flere vinkler og med begge køn. Læs mere om bierne på siden danmarks-vilde-bier.dk.

Plakaten er produceret af Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på truede arter i Danmarks natur. Ophavsretten til plakat og billeder tilhører Peder Størup. Plakaten kan købes på natur-shop.dk. Udgivet i maj 2020.

Biernes hyppighed i Danmark er baseret på den Danske Rødliste 2019, Naturbasen.dk

og Zootaxa Vol. 4212 nr. 1 – 2016. Farvekoderne er vejledende. Bierne er angivet med den seneste rødlistevurdering, eks. LC = livskraftig. NT = næsten truet m.v. På siden fugleognatur.dk kan man få hjælp til artsbestemmelse.

Alle bierne er fundet og fotograferet af Peder Størup i 2019 og foråret 2020. Plakaten er lavet i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus, og der skal lyde en stor tak til Morten D.D. Hansen for idéudvikling, sparring og artsbestemmelse, til Lars Dyhrberg Bruun for tålmodig hjælp med bestemmelse og til Henning Bang Madsen fra KU for et ekstra kritisk blik på nogle af de svært bestemmelige arter.

Kender du mit navn?