GENOPRETNING AF BIODIVERSITET OG ØKOSYSTEMER

Rapporten er skrevet på baggrund af symposiet ”Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv”, som blev afholdt på Aarhus Universitet af 15. Juni Fonden. Symposiet var organiseret af det danske IPBES- kontor i samarbejde med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var at opsamle dansk viden og debattere handlemuligheder og barrierer.

Download her: Genopretning_ekspertudtalelse_22-Juni-2