Den smukke Dukatsommerfugl

Dukatsommerfugl  (Lycaena virgaureae)  kan opleves på blomsterrige naturarealer. Hannen har en smukt skinnende gylden-orange med sort kant og søm vingeoverside. Hunnens oversiden er mere mørk, men stadigvæk gylden og skinnende. Den er dækket af mørke pletter og har, som hos hannen, sort kant. Larven lever på Rødknæ og Almindelig syre.