Hård kritik af Silkeborgs Borgmester fra Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Maria Gjerding: Det er absurd, at vi i Danmark ikke formår at tage vare på vores vandløbsnatur. Det er uansvarligt, at politikerne ikke får sat det nødvendige lovgivningsarbejde i gang, der skal sikre både lodsejere og naturen klare retningslinjer. Og det er fuldstændigt urimeligt, at det er op til lokale frivillige kræfter at kæmpe for, at naturbeskyttelseslovene overholdes, og i alt for mange tilfælde endda hænges ud lokalt for deres kamp.Silkeborg Kommune søger nu stik mod al fornuft og fagligt belæg at skære grøde endnu oftere i Gudenå” (…)
Få nu styr på vores vandløbsnatur
 Torben Kaas: “Det er både borgerne og naturen, der betaler prisen, når borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum, gennemtrumfer ekstraordinære grødeskæringer i Gudenåen. Grødeskæringerne er i direkte strid med gældende natur- og miljølovgivning, og de har en markant negativ indvirkning på biodiversiteten i åen. Samtidig er de et ineffektivt værktøj til at sikre lodsejere og grundejere mod oversvømmelser, da grødeskæringerne på sigt blot vil øge problemerne” (…)
Ekstra grødeskæringer i Gudenåen er ulovlige og ikke en holdbar løsning