Proppen i Gudenåen

Vildspor på Radio 4 om Proppen i Gudenåen.

Lige på det sted hvor Gudenåen har sit vildeste fald i flade Danmark, har man bygget en dæmning og et el-værk, Tangeværket. Ved opstemningen er opstået en 13 km lange Tange Sø. Nu stiller vandrammedirektivet krav om at Danmark genopretter en god økologisk tilstand i Gudenåen, og det betyder at dyrelivet, især fiskene, skal have fri passage gennem åen. Lærke er taget med Brian Kronvang ud for at se på Gudenåen og tale om genopretning af naturlige vandløb. Rasmus interviewer vicepræsident i DN Sebastian Jonshøj og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, eksponenter for de to sider af fejden om Danmarks måske flotteste vandløb.