Millionprojekt skal skabe ny natur på over 300 hektar

Kilde: SN.dk Vordingborg

Life Orchids er et såkaldt overdrevsprojekt, der handler om at sikre lysåben natur ved dels at forbedre eksisterende natur, fremdyrke ny natur og skabe sammenhæng mellem naturområder, der strækker sig over Høvblege, Hundevænge Overdrev, Mandemarke bakker og Jydelejet/Klinteskoven. Det vil give bedre levevilkår for både planter, fugle og insekter, herunder flere sjældne arter som eksempelvis sommerfuglearten sortplettet blåfugl.