Nye Natura 2000 planer for 2022-2027

Miljøstyrelsen er startet på at udarbejde plandokumenter til den kommende Natura 2000-planlægnings periode (2022-2027). Første trin er udarbejdelse af basisanalyser. Disse udkom 11. juni 2020. Næste trin er opstart på dialogfasen og udarbejdelse af planforslag for hvert enkelt Natura 2000-område.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Nye planer for 250 af Danmarks naturområder skal hjælpe med at vende biodiversitetskrisen
Læs mere om planerne herunder.