Der er også natur udenfor Naturnationalparkerne

Danmarks Jærgerforbundsmedlemsblad Jæger. Maj 2022

“Naturnationalparkernes buldren kan få politikerne til at tro, at de har sat gang i mere, end de reelt har. NNP er et historisk tiltag set i forhold til areal, men da udgangspunktet var historisk dårligt, er det ikke svært at levere en historisk stor indsats. For arterne er NNP kun et lille skridt på vejen mod genopretning af Danmarks natur”