Ny kategori for naturejendomme, skal sikre at boligbeskatningen ikke står i vejen for dem

Det der så rigtig skidt ud, ser nu ud til at lande godt.

“Helt konkret har forligskredsen besluttet at lave en ny kategori for naturejendomme, så boligbeskatningen ikke står i vejen for dem, der har natur eller som ønsker at omlægge jord til natur. Samtidig laves der en mere bred og fleksibel overgangsordning.
Ændringerne kommer efter, at Landdistrikternes Fællesråd og 37 borgmestre i weekenden sendte et brev til blandt andet skatteministeren og Skatteudvalget. I brevet blev de vidtrækkende konsekvenser af omkategoriseringerne påpeget, ligesom borgmestrene og Fællesrådet opfordrede til, at der oprettes en ny kategori for naturejendomme.

Derfor er Steffen Damsgaard glad for at se, at en ny kategori for naturejendomme nu ser ud til at blive en realitet:

– Jeg er selvsagt tilfreds med, at forligskredsen har besluttet at bane vejen for en ny naturejendoms-kategori, som vi har foreslået sammen med 37 af landets borgmestre. Det er dog vigtigt, at ordningen bliver skruet sammen på en måde, så flest mulig af de ejendomme, der i dag kategoriseres som landbrug, får lov til at komme over i den nye kategori for naturejendomme, og at grundskylden får samme niveau som ved landbrugsejendomme, siger han”