Biodiversiteten lider: Danmark kalder sprøjtede marker for ‘beskyttet natur’

Kilde: ING/ECOTECHNår man hører begrebet ‘beskyttet natur’ forestiller de fleste mennesker sig engområder og skove uden landbrug eller skovdrift, der kan forstyrre naturen. Men virkeligheden afspejler ikke nødvendigvis den opfattelse

Hveden svinger fra side til side i den lette sommerbrise, der svæver ind over markerne langs Stigsnæs Landevej på det sydvestlige Sjælland. Kornets raslen afbrydes kun af lyden af biler og traktorer, som kører ned ad Stigsnæs Landevej, der gennemskærer to tilsyneladende identiske marker på hver sin side.

Men selvom der på de to marker dyrkes den samme vinterhvede og sprøjtes med de samme sprøjtegifte, adskiller de sig væsentligt fra hinanden – i hvert fald på papiret. Landevejen markerer nemlig den sydlige grænse for et stort Natura 2000-område og tæller derfor med i Danmarks regnskab over ‘beskyttet natur’.

Det samme gjorde samtlige 3.866 km2 Natura 2000-områder, da Miljøstyrelsen i foråret meldte ind til EU-Kommissionen, at 15 procent af Danmarks landareal er ‘beskyttet natur’. Begrebet stammer fra EU’s biodiversitetsstrategi med et fælles mål om mindst 30 procent beskyttet natur i 2030.

Læs resten her: