BREAKING – EU’s nye naturgenopretningsplan er stemte igennem

BREAKING – EU’s nye naturgenopretningsplan er stemte igennem – nu er Danmark og resten af Europa forpligtet til at handle.

329 stemte for og  275 imod.

Naturgenopretningsplanen pålægger alle medlemslandene at indføre naturgenopretningstiltag på mindst 20 procent af deres landarealer og 20 procent af deres havområder, inden 2030.

Planen skal have en endelig godkendelse af EU-landene, før den træder i kraft. Denne godkendelse er dog normalt en simpel formalitet.