Aftale om et Grønt Danmark

(Note: Vi (Naturbeskyttelse.dk) har ikke vurderet om aftalen vil få en reel betydning for vores natur)

Aftale om et Grønt Danmark 24. juni 2024

Aftale mellem regeringen,
Landbrug & Fødevarer,
Danmarks Naturfredningsforening,
Fødevareforbundet NNF,
Dansk Metal,
Dansk Industri og
Kommunernes Landsforening

Download aftalen ved at trykke på den: