Grov overtrædelse af loven

Skrevet af Peder Størup

Følgende billeder viser grove overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. I dette tilfælde er eng, mose og et overdrev ødelagt – aller arealerne er §3 beskyttede, desværre har det ikke hindret ødelæggelse af de pågældende arealer. Naturbeskyttelse vil informere kommunen og Fødevarerministeriet om ulovlighederne.

Tryk på billederne og se dem i stor størrelse, de skraverede arealer viser de beskyttede arealer.

2006

2004

1995

På billedet fra 1995 se et område med hegn og en mosaik af naturarealer – går man op til billedet fra 2004 og 2006 er hegnen fjernet og arealerne opdyrkede.