Read more

Omfattende ødelæggelse af søer på Lolland

Ny undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk Gennemgang af §3 naturbeskyttede søer og vandhuller på Lolland Naturbeskyttelse har set nærmere på, hvorvidt Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede søer og vandhuller respekteres. Undersøgelsen har registreret 344 ødelagte små søer og vandhuller. Dette tiltrods for, at disse vigtige biotoper i årtier har været beskyttede af loven. Download PDF af undersøgelsen her: […]

350 indgreb i §3 arealer i Jammerbugt kommune Read more

350 indgreb i §3 arealer i Jammerbugt kommune

Ny undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk Gennemgang af §3 naturbeskyttede arealer i Jammerbugt Kommune Der er registreret 233 områder med omfattende indgreb i §3 arealer. I en del af områderne er der sket flere forskellige indgreb, der er registreret over 350 indgreb. I nogle områder er mere end 50 % af de beskyttede naturarealer opdyrkede alene i […]