kvælstofbelastning af naturområderne Read more

kvælstofbelastning af naturområderne

En undersøgelse af udvalgte Natura 2000 områder i Østjylland har vist en forhøjet kvælstofbelastning af områderne. I alt 26 naturområder er undersøgt, og mange har værdier der ligger højere end tålegrænserne. Gødningen fra luften stammer dels fra omkringliggende husdyrbrug, dels fra den langtrækkende forurening hvor også trafikken er en stor synder. Det fremgår af dagens […]