Landbrugsindustrien er gået langt over stregen

Af Peder Størup

Svar til Peter Gæmelkes indlæg (Ingen mad i tanken) bragt den 8/5 i JP

Holdningen i fødevarerindustrien er klar: Omsætning går forud for alle andre hensyn.

Landbrugsindustrien er gået langt over stregen i jagten på jord –det jeg oplever i landområderne, er faktisk en bevidstløs inddragelse af jord som det fremgår af billedet, for at bruge det udtryk Peter Gæmelke brugte i JP den 8/5.

Sødalen er en sidedal til dalen hvori Tjele Langsø ligger. På ejendommens jord lå den naturskønne og markante dal ”Sødalen” der forsatte og ender ved ”Det Rekreative område” ved Tjele Langsø.Sødalens skrænter var før dækket med egetræer og overdrevsvegetation. (en af de mest truede naturtyper) Et meget smukt syn med varieret natur af høj værdi. Som det ses på billedet er den bevistløse jagt på jord blevet sødalens endelige. Billederne er taget i slutningen af marts og i april.

Om det er korn eller raps, der bliver hældt i tanken, kan vel komme ud på et, begge dele er som bekendt gode og sunde fødevarer. Med hensyn til Peter Gæmelkes udtalelse om, at der ikke bruges korn til energi, er det interessant at se de mange sider, der kommer op, når man søger på f.eks. kornfyr på nettet. Så at det, jeg skrev i mit indlæg (JP 4/5), skulle være vrøvl, er jeg nu ikke så sikker på er rigtigt. Det undrer mig, hvorfor landbruget ikke selv har foreslået et forbud mod brugen af korn til energi, når man nu er så bekymret for, om der er mad nok i verden.

Det glæder mig, at Peter Gæmelke også ser et problem i brugen af fødevarer til brændstof. Det, jeg så ikke forstår, er, at han ikke selv har foreslået, at brugen af raps som brændstof stoppes øjeblikkelig. Et svar kunne være, at der er lavet aftaler for afsætningen til biobrændstof producenterne, men det argument holder jo ikke, for så sættter landbrugserhvervet fødevareforsyningen i anden række, stik imod landbrugets anførte holdning.

Jeg forstår ikke, hvordan det kan være forbigået landbrugets øverste, at naturen lægges under plov i et hidtil uset omfang i disse år. De efterretninger, jeg har modtaget og ved selvsyn oplever, er rystende. Jeg kan dårligt tro, at det er med Peter Gæmelkes billigelse, at fredet natur pløjes op. Men når jeg ingen reaktion får på den dokumentation, jeg har sendt til Peter Gæmelke, må jeg vel opfatte det som en accept af ødelæggelserne.

Ødelæggelsene herover minder jo unægteligt om de triste billeder vi modtager fra den 3 verden når deres regnskov ryddes. Tankevækkende, da billedet er taget i Danmark i dette forår.

Der er mange grunde til fødevarekrisen: dårligt høstudbytte i forskellige lande som følge af naturkatastrofer eller tørke er et ikke ukendt fænomen, der med større og mindre hyppighed har fundet sted gennem de sidste årtier. Men et hidtil ukendt fænomen er brugenaf fødevarer som brændstof – det er påfaldende, at de stigende fødevarepriser tilsyneladende er sket parallelt dermed.

Med hensyn til rapporten fra Danmarks Jordbrugsvidenskabelige fakultet er det ikke anbefalinger med muligheder, der anføres. Der tages ikke stilling til, om det vil være fornuftigt at øge produktionen af biomasse. Kun at det er muligt. Med den stil Landbruget har lagt for dagen vil det efter min bedste overbevisning ske på bekostning af naturen og ikke bidrage positivt til en begrænsning af fødevarekrisen eller en sænkning af Co2 udslippet. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at kommende rapporter vil dokumenter et negativt Co2 regnskab med brakmarkernes oppløjning og omlægningen af græsmarker og natur- arealer til landbrugsjord.

Landbruget kunne genoprette en smule tillid ved at nægte salg af afgrøde til andet end fødevareproduktion. En udmelding, jeg er sikker på, mange med stor glæde ville hilsen velkommen.