Ny jagtedderkoppeart fundet i Danmark Read more

Ny jagtedderkoppeart fundet i Danmark

Jagtedderkoppen Arctosa lutetiana blev i sommers fotograferet i Nationalpark Mols Bjerge af Niels Sloth på Jernhatten på det sydøstlige Djursland. Og nu et halvt år efter har edderkopeksperten Lars Bruun slået fast, at det er jagtedderkoppen Arctosa lutetiana som aldrig tidligere er truffet i Danmark, men som findes spredt ned gennem Europa og i Skandinavien. […]

Udvikling fra agerjord til natur Read more

Udvikling fra agerjord til natur

Tekst og foto af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk har igangsat en undersøgelse af succesionen ved udtagelse af  intensivt dyrket agerjord. Arealerne har været intensivt dyrket, gødsket og sprøjtet gennem 20 – 30 år. Arealet er på ca 4 hektar. Arealet som det tager sig ud, 2 år efter udtagningen. Københavns Universitet bemærkninger til arealet: Floralisten dokumenterer […]

Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt Read more

Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt

Hør Klima og Miljø: Det er skidt derude Naturbeskyttelse.dk`s konklusion: Undersøgelsen giver mere officiel viden, end vi hidtil har haft, men langtfra et fyldestgørende billede af naturtabet i Danmark og konsekvenserne for biodiversiteten. Det er meget bekymrende, at miljøministeren i ministeriets pressemeddelelse tolker undersøgelsen fra DMU omkring naturtabet i Danmark med, at det går i […]

Tab af biodiversitet er en økonomisk trussel Read more

Tab af biodiversitet er en økonomisk trussel

Kilde, Altinget og Størup. Tabet af biodiversiteten angår ikke kun Miljøministeriet. Det er i høj grad også et anliggende for Stats- og Finansministerierne i hele verden. FN- tænketank anbefaler at for fremtiden skal de økonomiske ministerier fuldt ud anerkende betydningen af biodiversiteten som en vigtig forudsætning for udvikling og for bekæmpelse af fattigdom. Ellers vil tabet fortsætte. Sådan lyder nogle af […]

Landmænd pløjer natur op i Norddjurs Read more

Landmænd pløjer natur op i Norddjurs

Kilde P4 Der er så dejlig ude på landet med enge, moser, heder og overdrev. Men alt for ofte pløjer landmanden det dejlige op. Brandærgerligt Det er brandærgerlig, siger miljøkoordinator Annette Madsen fra Norddjurs Kommune. 7 til 8 procent af kommunen er enge, moser, heder  og overdrev, og sidste sommer og denne sommer har kommunen været […]

Kommunerne drukner i natursager Read more

Kommunerne drukner i natursager

Kilde P4 Nordjylland og Peder Størup De nordjyske kommuner drukner i sager om beskyttet natur, der bliver opdyrket ulovligt. Det sker blandt andet, når landmændene pløjer for langt ind på braklagte marker eller enge. 233 sager venter i Jammerbugt Kommune En rundspørge, som P4 Nordjylland har foretaget, viser, at de flest af disse sager ligger […]

Ødelagt Favreskov natur op i folketinget Read more

Ødelagt Favreskov natur op i folketinget

Kilde Midtjyllands Avis. Folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten rejser i øvrigt nu sagen overfor miljøminister Karen Ellemann (V). Han vil vide, hvad miljøministeren har tænkt sig at gøre for at sikre, at ødelagte paragraf 3 områder ikke bare ignoreres, som det blandt andet er sket i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune er dog langt fra alene […]

Ikke nok oplysning om ødelæggelse af § 3-natur? Read more

Ikke nok oplysning om ødelæggelse af § 3-natur?

Skrevet af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk undrer sig noget over, at miljøministeren mener, der endnu ikke findes viden nok om ødelæggelse af vores natur. Dertil må det konstateres, at næsten 2 år efter at Naturbeskyttelse.dk har rettet fokus på, at naturen bliver ødelagt, er der intet aktivt sket for at stoppe ødelæggelserne.  Det er regeringens ansvar, […]

Kronikker: Naturen og Dyrevelfærd Read more

Kronikker: Naturen og Dyrevelfærd

Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk … »Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social velfærd og livskvalitet«. Sådan skriver vores eget Miljøministerium, men det ser sort ud. FN vurderer, at tabet af biodiversitet, dvs. Jordens mangfoldighed af arter, økosystemer og gener, på globalt plan nu sker op til 1.000 gange […]

Ny blog om naturen Read more

Ny blog om naturen

Michael Stoltze har oprette en ny blog. Dansknatur er en samfundskritisk, konsktruktiv blog, der skal skabe debat om Danmarks udvikling og sætte samspillet mellem natur og mennesker til debat. Udviklingen har gjort vold på en del af Danmarks særpræg og poesi. Mange steder er livet på landet blevet ulideligt på grund af landskabsødelæggelser og gyllestank. […]

Read more

Rødlisten er opdateret – 427 arter er truet

Revisionen af Den danske Rødliste, som har stået på siden 2003, er nu tilendebragt. Status for alle gennemgåede arter viser at godt hver fjerde af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Den største gruppe, nemlig hver femte af alle arter, […]

Read more

Natur og Miljø 2009 om braklægning

Kilde: DMU, Natur og Miljø 2009. Foto Peder Størup 80 % af det tidligere braklagte areal, svarende til 115.000 ha, er blevet opdyrket fra 2007 til 2009. Brakmark fra Linådalen ved Silkeborg i 2007. Ophøret af brakken Opdyrkning af en stor del af det tidligere brakareal i Danmark vurderes at føre til, at pesticidforbruget, fosfortilførslen […]

Read more

Støtte til at dyrke ødelagt natur

Kilde Altinget. NATUR: Loven hindrer ikke, at landmænd søger støtte til at opdyrke beskyttede §3-områder. To nye undersøgelser viser, at mange §3-områder er forsvundet. Landbruget efterlyser bedre registrering. Naturbeskyttelsesloven beskytter ikke §3-naturen. Der mener Peder Størup fra naturbeskyttelse.dk. Han har i to nye undersøgelser fundet næsten 700 tilfælde af ødelagt §3-natur i henholdsvis Jammerbugt, Lolland […]

Naturen skal sikres først Read more

Naturen skal sikres først

Af Peder Størup, bragt i Jyllandsposten Miljøministeriet har for årene 2010-2015 afsat en mia. kr. til nye vådområder, dog primært finansieret af EU. Det er selvfølgelig positivt, at der afsættes penge til naturgenopretning, men det er meget bekymrende, at den eksisterende natur ikke sikres først. I de seneste 10 til 15 år har vi oplevet […]

Tilstandsrapport: Danmarks Natur og Miljø 2009 Read more

Tilstandsrapport: Danmarks Natur og Miljø 2009

Kilde: DMU, Natur og Miljø 2009. Om biodiversiteten: Naturens tilbagegang fortsætter trods enkelte tegn på forbedringer Intet tyder på at Danmark vil kunne opfylde EU’s mål om at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, inden 2010. Naturen går fortsat tilbage i skovene, i den lysåbne natur og i landbrugslandet. Noget tilsvarende gør sig gældende […]

Der er penge i at passe på naturen Read more

Der er penge i at passe på naturen

Kilde Ritzau, foto Peder Størup. Alle er afhængige af naturen, og derfor koster det dyrt at nedbryde økosystemet. Det kan betale sig, at tage hensyn til naturen, slår en ny rapport bestilt af EU-Kommissionen fast. Et velfungerende økosystem er faktisk afgørende for den økonomiske udvikling. Rapporten viser, at der kan være mange penge at spare […]

Flere ressourcer til kommunernes miljøafdelinger Read more

Flere ressourcer til kommunernes miljøafdelinger

Skrevet af Peder Størup I dette tilfælde er landskabet buldozet væk forud for opdyrkning. Mariagerfjord kommune 800 meter fra vikingeborgen Fyrkat. Presset på naturen har aldrig været større – derfor står kommunerne med en langt større opgave end den, amterne havde. Skal naturen ikke fortsat tabe terræn, er der derfor behov for en kraftig skærpelse […]

Prioritering af natur og miljø i højsædet Read more

Prioritering af natur og miljø i højsædet

Kilde: Ingeniørforeningen, IDA Tre ud af fire danskere mener, at det er vigtigt med lokal prioritering af miljø og natur, men troen på lokalpolitikerne kan sikre en tilfredsstillende løsning er ikke stor. Det viser en undersøgelse foretaget for Ingeniørforeningen, IDA. Forud for kommunalvalget på tirsdag har Ingeniørforeningen taget pulsen på danskernes holdning til, hvordan de […]

Danmarks Naturfredningsforening i offensiven Read more

Danmarks Naturfredningsforening i offensiven

Naturbeskyttelse.dk har de sidste 2 år haft fokus på beskyttelsen af vores natur – eller rettere den manglende beskyttelse. Det er lykkedes, at få skabt opmærksomhed på tabet af natur, men den politiske vilje til at stoppe ødelæggelserne har manglet. Derfor er det glædeligt at Danmarks Naturfredningsforening, nu for alvor går i offensiven. Hør og […]