Motorvejen ved Silkeborg – myter og virkelighed

Af Peder Størup. Bragt i JP Århus den 27.05.08

I den genopstående diskussion af Kombilinjens konsekvenser for Silkeborg fremstiller nogle modstandere af denne scenarier og konsekvenser, som forekommer stærkt overdrevne og i nogle tilfælde direkte forkerte. Eksempelvis påstås det, at forureningen vil forværres, at støjniveauet vil stige, og at de fredninger, der berøres af Kombilinjen, er lige så store som ved Resendallinjen. Det er efter min bedste overbevisning forkert.

Læs: Silkeborg Motorvejen


Resendallinjen skulle have passeret denne smukke sidedal til Gudenådalen, ca 50 meter fra hvor Kalven står.