Ingen upåvirkede vandløb i Danmark

Ingen danske vandløb rummer den nødvendige fysiske og kemiske kvalitet til at fungere som rollemodeller for den beskyttelse og forbedring af vandløbene, som EU’s vandrammedirektiv kræver. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Vandløb i Litauen, Estland og eventuelt Polen kan i et vist omfang komme på tale som ”stedfortrædervandløb”.

Læs resten af artiklen

Citat fra DMU`s hjemmeside skrevet af Steen Voigt

Billedet er taget i Linådalen 10 maj og viser et eksempel på en nyopdyrket eng helt ned til åen. Engen har hidtil ligget udyrket hen, med en fin fauna og flora. Engen er §3 fredet og 2 meters bræmmerne ned til vandløbet er visse steder ikke overholdt. Dette er et godt, eller nærmere et trist eksempel på hvorfor vores vandløb ikke har det godt.

Foto og tekst af Peder Størup