En bombe under vandmiljøplan III

Af Peder Størup bragt i Jyllandsposten den 4 september 2008

De stigende jord- og kornpriser har fået landbrugsindustrien til at investere i dræning af enge og marginaljorder – godt for landmanden, men skidt for naturen og vandmiljøet!

Opdyrkningen og dræning af tusindvis af hektar dette år kan vise sig at blive en bombe under den kommende vandmiljøplan, som skulle begrænse udledningen af pesticider og næringstoffer. Landbruget er stolt af, at det fra 1990 til 2003 har reduceret forureningen. Men da danske vandløb stadig anses for at være nogle af de mest forurenede i Europa, kan det blive svært og måske endda umuligt at mindske foureningen yderligere. Set i lyset af den omfattende dræning og opdyrkningen af brakmarkerne dette forår risikerer landbrugsindustrien at sætte forbedringerne over styr og påføre sig selv yderligere stramninger i den kommende vandmiljøplan.

Skov- og Naturstyrelsen skrev i 2001 Aldrig før har danskerne været så mange og så rige, men naturen har betalt en høj pris for den rivende udvikling i samfundet. Trods en stigende indsats for at beskytte naturen gennem de sidste tre årtier er naturens kvalitet dårligere og artsrigdommen mindre end nogensinde før.

Her 7 år senere har kritikken af den danske miljøindsats aldrig værret større både fra nationale og internationale aktører. Derfor kan den omfattende dræning dårligt komme på et dårligere tidspunkt for regeringen og de kommende forhandlinger om natur og miljø.