Debat med Peter Gæmelke

Følg debatten i Landbrugsavisen på Gæmelkes blok

Peter Gæmelke (præsident for Landbrugsraadet) stiller blandt andet følgende spørgsmål:

Af Peter Gæmelke,
12-09-2008

Kan vi bevare en produktion af samme størrelse som i dag?
Jeg tror, at der sagtens blive tale om udvidelser af landbrugsproduktionen de næste 14-15 år.

Vi kommer til at se helt nye produktioner, ikke mindst af energi. Vi leverer allerede i dag halm, biogas og flis, og vindmøllerne står på vores jord.

Fremover skal energien i husdyrgødningen udnyttes endnu bedre, og også plantevæksten fra de udyrkede arealer kommer vi til at bruge til biogas, etanol med mere.

Kommentar fra Peder Størup,
15-09-2008

Er det ikke meget risikabelt at øge produktionen, så længe landbrugsindustrien ikke aktivt har vist en vilje til at beskytte miljøet?

Lad mig nævne nogle af problemer: bræmmerne, forbruget af pesticider, opdyrkning af beskyttet natur, opdyrkning ind i fortidsminder og belastningen af naturen med næringstoffer.

Og så lige et spørgsmål, som jeg meget gerne vil have svar på: hvor er det lige de udyrkede arealer ligger, som du vil plante til med bioafgrøder ?

Der blevet dyrket 178 tusinde hektar med raps i år. Hovedparten af rapsen går til produktion af biodisel i Tyskland. Var det ikke bedre at bruge disse arealer til fødevarer ? landbruget vil jo gerne give indtryk af at de producere fødevare til verdens sultene !