Økonomiske råd, hovedløst at skrotte brakmarker

Af Peder Størup

Meget skarp kritik af brakmarkernes ødelæggelse, fra de økonomiske vismænd. Efterhånden er det kun landbruget og Venstre som fortsat mener at opdyrkningen af vores fælles naturarv, ikke er et alvorligt problem.

Uddrag af skrivelsen den 16 oktober 2008

“Det er kritisabelt, at en så væsentlig naturpolitisk beslutning som ophør af braklægningen gennemføres uden en forudgående grundig samfundsøkonomisk analyse. Her er det en væsentlig pointe, at herlighedsværdien af naturarealer typisk er stigende med tiden. Diskussionen skal også ses i forhold til de gældende mål på naturområdet. Her må det konstateres, at de konkrete nationale mål er meget vage eller helt fraværende, samt at det svage datagrundlag gør det vanskeligt at vurdere udviklingen, jf. vor rapport til Det Miljøøkonomiske Råd om ’Økonomi og miljø 2008’. I dette lys må spørgsmålet om braklægning tillægges en stor betydning i diskussionen af naturpolitikken: Braklægning er således et af de få konkrete virkemidler med påviselige positive effekter på naturens levevilkår i agerlandet”

Få dage gammel ødelæggelse i Linådalen. Engen er §3 målsat med den højeste klassificering. Den pågældende landmand er bekendt med engens beskyttelse, men det har ikke holdt ham fra at ødelægge engen. Respekten for vores beskyttede natur, kan desværre ligge på et meget lille sted hos landbruget. Måske skyldes de langsomme godkendelser af landbrugs udvidelser, at miljøafdelingerne har travlt med at redde natur fra at blive ødelagt af det selvsamme landbrug som ønsker at udvide….